Horní menu

Vlastní produkty

 • Dlouholeté zkušenosti s nasazováním řídicích systémů vyústily do tvorby vlastního SW produktu MCS  02, který byl vyvinut pro monitorování bezpečnosti hlubinných dolů. Pro tyto aplikace byl certifikován ČBÚ, což je potvrzením jeho spolehlivosti a modernosti řešení. Při vývoji MCS 02 byla použita moderní architektura systému (Client/Server).
  Pro maximální bezpečnost a robustnost systému (například není ohrožován viry), byl použit operační systém QNX a vyvinuta rychlá real-time databáze.K ostatním systémům a spolupracujícím zařízením je MCS 02 připojován prostředky LAN (TCP/IP) nebo průmyslovými sběrnicemi ModBus, Profibus. V systému jsou implementovány různé speciální protokoly (British Standard a podobně).
  MCS 02 umožňuje vytvoření systému s mnoha pracovními stanicemi (na bázi PC). Podporuje stavbu výrobních, energetických nebo bezpečnostních dispečinků a velínů.
 •  QiPass je volitelná nadstavba systému MCS. Je to skupina programů umožňujících vizualizaci dat ze systému MCS v podnikové síti (intranetu) resp. na internetu. Nabízí zobrazení následujícího typu :
  • technologická schémata

  • grafy

  • bilanční tabulky

  Přenos zobrazení je založen na protokolu http. Nabízená zobrazení jsou tedy dostupná uživateli s počítačem pracujícím pod jakýmkoli operačním systémem. Jedinou podmínkou je běžný internetový prohlížeč. Bez ohledu na zvolenou strategii určující výběr uživatelů, kterým bude přístup povolen, je vždy přenos informací jednosměrný, od severu k uživateli, tzn. neumožňuje žádnému uživateli jakýkoli řídicí zásah do systému MCS.

 • Stanice KDTG III - volně programovatelné (C - jazyk) kontroléry na bázi HW Promos od Elsaco Kolín s velkou operační pamětí. Vhodné pro použití v systémech pro sběr dat například při řízení energetického hospodářství a při řešení speciálních řídicích a komunikačních úloh. 
 • Speciální oblastí jsou automatické systémy energetického hospodářství podniků. Jde o moderní ucelený systém naší produkce, který splňuje všechny požadavky, které jsou na takovéto systémy kladeny, přitom jeho cena je na "tuzemské" úrovni. 
 • Poradenství. Jako nezávislá společnost, která není vázána výhradními smlouvami se  žádným výrobcem řídicích systémů jsme schopni vybrat (nabídnout a nasadit) takový řídicí systém, který splňuje veškeré, i  budoucí, nároky zákazníka za optimální cenu. Znamená to, že naši pracovníci, kteří mají zkušenosti s  SW a HW různých typů i výrobců jsou schopni vybrat z nabídky řídicích systémů takový, který za minimální cenu bude vyhovovat současným nárokům a zároveň umožňovat rozšiřování a modernizaci.

 

 

 

 

disamrt_footer2.png