Horní menu

RT-SCADA-QNX MCS03

 

Tento software RT-SCADA-QNX MCS03 byl vytvořen s finanční podporou TA ČR.

Naše zkušenosti s nasazováním řídicích systémů nás přivedly k vytvoření nového produktu další generace, a to RT-SCADA-QNX MCS03. Systém pracuje na operačním systému reálného času QNX 6, který svými vlastnostmi představuje ideální výchozí bod pro řešení úkolů podobného typu.

Scada je modulárně řešena a je vhodná pro širokou škálu systémů zajišťujících řízení a vizualizaci v nejrůznějších odvětvích průmyslu - od jednoduchých aplikací až po rozsáhlé dispečerské  systémy nebo velíny s mnoha pracovními stanicemi na bázi PC. Tomu je rovněž přizpůsobena licenční politika prodeje produktu. Nabízíme jak možnost dodávky systému jako celku včetně implementace a programování PLC,  tak jen dodávku SW s podporou, kde si zákazník provádí implementaci svými silami.

Instalační CD s dočasnou licencí možno zapůjčit.

disamrt_footer2.png