Horní menu

Reference

 • BASTRO Ostrava 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • ČEPRO  Distribuční sklad Cerekvice  1993-94  Monitorovací a řídicí systém velkoskladu pohonných hmot,  systém řízení energetického hospodářství
 • KPS Brno 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • MERO ČR  1993-97  Monitorovací a řídicí systém Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi (hlavní tankoviště ropy ČR napojené na ropovod Družba a (IKL), strategické státní zásoby ropy)
 • První brněnská strojírna  Velká Bíteš 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • SEMOS Modřany 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • SETUZA Ústí nad Labem 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • TATRA Kopřivnice 1993  Řídicí systém svozu a rozvozu slévárenských písků
 • TOS Hulín 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • VERTEX Litomyšl 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • VÚAB Roztoky u Prahy 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • VVUÚ Ostrava 1993  Systém řízení energetického hospodářství
 • České radiokomunikace  O. S. Litomyšl 1994  Systém řízení energetického hospodářství
 • MERO ČR  od 1994  Servisní zabezpečení Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi
 • OKD  Důl Dukla 1994  Monitorovací systém pro výrobní dispečink
 • OKD  Důl Lazy 1994  Monitorovací a bezpečnostní systém pro výrobní dispečink
 • MERO ČR 1995  Rozšíření řídicího systému systém Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi o řízení čerpací stanice ropy do PARAMA Pardubice
 • MERO ČR 1995  Propojení řídicího systému Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi s řídicím systémem ropovodu IKL
 • MSD  Důl Centrum 1995  Monitorovací a bezpečnostní systém pro výrobní dispečink, systém řízení energetického hospodářství
 • MCHZ Ostrava 1995  Řídicí systém výroby formaldehydu
 • MCHZ Ostrava 1996  Řídicí systém skladu kapalného čpavku
 • Hotel Imperial Ostrava 1996  Monitorovací bezpečnostní a protipožární systém
 • MST  Teplárna Olomouc 1996  Optimalizace spalovacího procesu kotlů K3 a K4 TOL
 • KOVOHUTĚ Břidličná 1996  Systém řízení energetického hospodářství
 • TENAS Havířov 1996  Systém řízení energetického hospodářství
 • MST  Teplárna Olomouc 1997  Řídicí systém kotlů K11 a K12 ŠVOL
 • RUBENA Náchod 1997  Systém řízení energetického hospodářství
 • MCHZ Ostrava 1997  Řízení katalytického spalování odpadních plynů z destilační kolony
 • MCHZ Ostrava 1998  Řízení výrobní linky lisovacích hmot
 • MST  Teplárna Přívoz 1998  Řídicí systém kotle K2
 • OKD  důl LAZY 1998  Heterogenní komunikace v dispečerském systému
 • MST Ostrava 1998  Studie rozvoje řídicích systémů
 • Slovnaft Bratislava 1999  Řízení výroby n - Alkanů
 • Barum Continental 1999  Regulace horkovodní stanice
 • Teplárny Brno 1999  Studie nasazení řídicích systémů
 • Barum Continental 2000  Energetický dispečink
 • Opavlen Opava 2000  Systém řízení energetického hospodářství
 • Barum Continental  1999-2001  Rekonstrukce výměníkových stanic
 • MST ŠVOL 2000  Řízení denoxi zařízení pro spalování odpadních olejů
 • Barum Continental 2000  Energetický dispečink výroby AGRO pneu
 • Teplárny Brno 2001  Řízení provozu Staré Brno
 • Hebel Mělník 2001  Návrh JB zařízení a projektová dokumentace zpracování Al prášku
 • Tatra Slévárna Kopřivnice 2001  Řídicí systém svozu a rozvozu slévárenských písků - obnova
 • Barum Continental 2001  Energetický dispečink výroby HighTech pneu
 • Teplárny Brno 2002  Dálkové řízení provozu Staré Brno
 • OKD  Důl Lazy 2004  Systém řízení dispečerských komunikací s dolem
 • Teplárny Brno 2005  Systém řízení kotle K13 Brno Sever
 • OKD Důl ČSM 2006 Systém řízení CHÚV a kotle K3 teplárny
 • Teplárny Brno 2006 Systém řízení kotle K14 Brno Sever
 • Lignit Hodonín 2006 Důlní dispečink včetně řízení telefonního provozu
 • OKD Důl ČSM 2007 Systém řízení kotle K2 teplárny
 • Teplárny Brno 2007 Systém řízení kotle K15 Brno Sever
 • OKD Důl ČSM 2008 Systém řízení kotle K1 teplárny 
 • Teplárny Brno 2008 Systém řízení kotle K28 Śpitálka
 • Green Gas 2008 Systém pro vzdálený monitoring odvětrávacích komínků
 • Dalkia Důl ČSM 2008-2009 Rozšíření systému o pomocné provozy
 • Teplárny Brno 2009 Systém řízení kotle K29 Śpitálka
 • Dalkia Důl ČSM 2009 Vizualizace turrbíny PTK1 v systému řízení teplárny
 • Dalkia Důl ČSM 2010-2012 rozšíření řídícího systémy teplárny o další subsystémy
 • Dalkia Důl ČSM 2011 Vizualizace turbogenerátora TG3  v systému řízení teplárny
 • Teplárny Brno 2012 Řídicí systém teplárny Staré Brno (pilotní projekt RT-SCADA-QNX MCS03)
 • Dalkia Důl Lazy 2012 Řídicí systém výměníkové stanice VS50
 • Dalkia Důl ČSA 2013 Řídicí systém výroby chladu
 • Dalkia Důl Darkov II 2013 - Systém zpracování odpadního tepla (pilotní projekt RT-SCADA-QNX MCS03)
 • Dalkia Důl Darkov III 2013 - Systém řízení kotle K4 (pilotní projekt RT-SCADA-QNX MCS03)
 • Dalkia Důl ČSM 2013 rozšíření systému (ověření prototypového řešení RT-SCADA-QNX MCS03)
 • Dalkia Důl ČSM 2013 - Systém řízení kotle K4, ekologizace kotle K3 - optimalizace spalování na nové směsné limity
 • Veolia důl ČSM 2014 Ekologizace kotle K2
 • Veolia důl ČSA 2014 Integrace systémů řízení
 • Teplárny Brno 2014 Integrace systémů řízení kotlů do RT-SCADA-QNX MCS03
 • Veolia důl ČSM 2015 Ekologizace kotle K3
 • Veolia důl ČSM 2015 Řízení technologie SNCR na kotlích K1 a K3
 • Teplárny Brno 2015 Řízení uzavřeného chladicího okruhu
 • Veolia důl ČSM 2016 Řízení stability plamene kotlů K1 a K3
 • Tatra Metalurgie 2017  Řídicí systém svozu a rozvozu slévárenských písků -> RT-SCADA-QNX MCS03

Aktualizováno: 24.5.2018

disamrt_footer2.png