Horní menu

Podniková energetika

 • přehledné zobrazení základních parametrů celkové spotřeby elektrické energie včetně trendů okamžitých i historických hodnot
 • sledování nebezpečí překročení čtvrthodinového maxima odběru elektrické energie
 • sledování odběrového diagramu spotřeby elektrické energie
  dle regulačního stupně
 • řízení odběru elektrické energie ovládáním spotřebičů
 • regulace účiníku na základě signálů z fakturační soupravy

 

 • archivace měřených i ručně zadaných údajů
 • volitelné alarmní meze pro sledování odběru podružných měřičů 
 • vyhodnocování účiníku pro hlavní i podružné elektroměry
 • vytváření, archivace a distribuce alarmů 
 • volba priorit a specifikace individuálních technologických parametrů ovládaných spotřebičů

 • bilancování spotřeby energií ze všech měřičů
 • bilancování spotřeby energií pro správní střediska (virtuálních měřicích míst)
 • pracování podkladů pro cenovou bilanci a jejich přenos do nadřazené sítě IS
 • možnost připojení k signálům "stav nouze" rozvodných závodů

 • grafické i numerické zobrazení čtvrthodinových dat pro hlavní odběr, podružná měření i virtuální(součtová) měřicí místa
 • podklad pro rychlou analýzu odběru

 

 • možnost splácení části nákladů na pořízení systému ze vzniklých úspor
 • řízení vytápění podle ekvitermních křivek a časových programů - kalendářů 
 • možnost údržby systému a přenosu dat po telefonních linkách přes modem.

disamrt_footer2.png