Horní menu

Rozsah aplikací


Řídicí systémy teplárenských kotlů  regulace technologických veličin


 
 • optimalizace spalovacího procesu
 • najíždění a odstavování kotlů
 • bilance provozu kotlů a jejich produkce

Řídicí systémy skladování ropných a chemických produktů  řízení stáčení a čerpání

 • kontrola bezpečnosti cest a těsnosti
 • bilancování příjmu a výdeje 
 • automatizovaný výdej

Důlní dispečinky  monitorování metanu a jiných plynů

 • kontrola větrání
 • řízení bezpečnosti
 • archivace událostí a dispečerských zásahů

Výrobní dispečinky  sledování chodu agregátů
 

 • vyhodnocování prostojů
 • sledování kvalitativních ukazatelů
 • sledování a řízení chodu linek
 • bilancování produkce

Systémy řízení energetického hospodářství podniků  sledování překročení čtvrthodinového maxima odběru elektrické energie
 

 • sledování odběrového diagramu spotřeby elektrické energie dle regulačního stupně
 • řízení odběru elektrické energie ovládáním spotřebičů
 • volba priorit a specifikace individuálních technologických parametrů ovládaných spotřebičů
 • volitelné alarmní meze pro hlídání odběru podružných měření 
 • zobrazení základních parametrů spotřeby energií včetně okamžitých i historických trendů
 • bilancování spotřeby energií ze všech měřicích přístrojů
 • vyhodnocování účiníku pro hlavní i podružné elektroměry
 • zpracování cenové bilance

Vizualizační systémy k EPS a EZS  signalizace poplachu na grafickém zobrazení objektu

 • archivace poplachů
 • distribuce informací o poplachu

 

disamrt_footer2.png