Horní menu

MCS 02

Co to je?

       Automatizovaný řídicí technologický systém MCS  02 je moderním prostředkem pro monitorování a řízení různých průmyslových technologií pod operačním systémem QNX. Systém umožňuje vytváření řídicího systému a jeho postupné budování podle požadavků a finančních možností odběratele. Řídicí a monitorovací systém MCS  02 je navržen jako síťový distribuovaný systém architektury Client/Server pro práci v reálném čase. Základními kameny řídicího systému MCS 02 jsou jednotky PLC (koncentrátory dat), měřicí stanice a pracovní stanice.

 

 

 

Hlavní rysy

 • nezávislost PLC (koncentrátorů dat) na měřící stanici 
 • možnost uživatele konfigurovat on-line hardware i software
 • rozšiřování systému není limitováno
 • připojení velkého počtu jednotek PLC (koncentrátorů dat)
 • vytváření RT databáze pro různé druhy řídicích systémů
 • propojení s dalšími systémy v rámci podniku i v reálném čase
 • on-line konfigurace
 • odolnost proti počítačovým virům
   

Server / měřicí stanice

 • řízení komunikace s jednotkami PLC
 • vytváření alarmů na základě technologických a poruchových stavů
 • archivace všech alarmů, naměřených dat a zásahů operátora
 • funkce spojené s měřením analogových hodnot
 • distribuce údajů pracovním/dispečerským stanicím systému
 • připojení ke třetím systémům
 • optimalizovaný přenos dat na pracovní stanice
 • veškeré funkce pracovní stanice
   

Pracovní / dispečerská stanice

 • konfigurace systému za chodu podle oprávnění k přístupu
 • vývojové prostředí pro grafická zobrazení
 • evidence zásahů operátorů podle jména/hesla
 • rozlišení operátorů podle oblastí zájmů
 • ovládání z grafických obrazovek s technologickým pozadím
 • konfigurace parametrů regulátorů v PLC
 • zobrazování trendů s volitelnou časovou základnou
 • sestavy podle požadavků uživatele
disamrt_footer2.png